Montáže akumulačních nádrží a sestav

Provádíme montáže akumulačních nádrží na dešťovou vodu včetně zapojení příslušné technologie pro její využití. Našimi zákazníky v této oblasti jsou zejména individuální stavebníci, ale i stavební firmy a generální dodavatelé.

CENÍK SLUŽEB:

  • Rozbor možností realizace, půdorysné i výškové zaměření, vytyčení na místě, zpracování rozměrového schématu pro výkopové práce: 4 000,- (+ dopravné 5 Kč/km Brno - místo instalace a zpět)
  • Uložení nádrže do výkopu (v součinnosti s výkopovými pracemi), připojení přítoku a odtoku (do 1m od nádrže), vnitřní instalace v nádrži (filtrační koš, čerpadlo, prostupy, el.box, výtlak čerpadla do 1m od nádrže): 7 500,- (+ dopravné 10 kč/km Brno - místo instalace a zpět)
  • Dodávka a montáž vodorovné dešťové kanalizace: od 200 Kč/bm (bez výkopu, pouze jako součást dodávky nádrže, v případě instalace ve stejný den se doprava neúčtuje)
  • Montáž vsakovacího objektu: od 1 000 Kč/objekt (v závislosti na velikosti vsakovací galerie)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Účtuje se společně s cenou za celou sestavu bez DPH + 15% DPH pro fyzické osoby u rodinných domů do 300 m2 zastavěné plochy. Firmám je účtováno s přenesenou daňovou povinností.

Zemní práce vč. rovnání podkladu pro nádrž, obsypový materiál a vodu s přívodem pro napouštění nádrže si zajišťuje objednatel sám, případně můžeme v závislosti na lokalitě doporučit vhodného bagristu či prodejnu materiálu. 

Obvyklé ceny:

  • výkopové práce strojní: 600 - 900 Kč / hod, časová náročnost dle velikosti nádrže a těžitelnosti zeminy, obvykle 4-10 hod
  • těžené kamenivo 4/16: 300 - 500 Kč / t, spotřeba dle velikosti nádrže, obvykle cca 2x násobek užitného objemu osazované nádrže, tj. např. pro 5 m3 nádrž se spotřebuje cca 10 m3 obyspového kameniva, tj. cca 15 t ( 1 m3 = cca 1,5 t)
  • doprava, účtuje se za dovoz těženého kameniva, obvykle také za dovoz/odvoz bagru, obojí v závislosti na vzdálenosti
  • odvoz přebytečné zeminy, dle vzdálenosti a cenových možností nejbližší skládky

Máte zájem o dodávku a montáž akumulační nádrže s příslušenstvím? Zanechte nám kontakt a zprávu a my se Vám ozvěme zpět!

 

Nevyplňujte toto pole: