Jak hospodařit s dešťovou vodou

Víte, že používáním dešťové vody, lze ušetřit až 50% spotřeby průměrného rodinného domu? Dešťovou vodu totiž můžete místo té pitné používat například na zalévání zahrady, splachování toalety, praní prádla, umývání auta nebo omývání předmětů v technickém umyvadle. V případech, kde jsou velké travnaté či pěstitelské plochy k pravidelné zálivce, může uvedený procentuální poměr ještě výrazně stoupnout.

V naší nabídce naleznete kompletní sestavy pro využití dešťové vody. Ty se dodávají s prvky podle plánovaného využití. V případech, kdy budete dešťovou vodu využívat skutečně pouze venku, zejména pro zalévání zahrady či jiné spíše sezónní aplikace postačí jednodušší systémy. Naopak pokud budete vodou používat i uvnitř objketu pro splachování toalet či praní prádla, bude potřeba více komponent.

Využití dešťové vody pro zálivku zahrady a jiné venkovní použití
 

Sestavy pro využítí dešťové vody GARDEN, které slouží zejména pro zalévání zahrady obvykle zahrnují samotnou akumulační nádrž, dále pak filtrační koš, který zajistí, že se do nádrže nedostanou větší nečistoty a v neposlední řadě čerpací techniku. Tu nabízíme v několika variantách, podle typu použití.

 

Využití dešťové vody pro splachování toalet a praní prádla
 

Pokud dešťovou vodu využíváme i v domě, tj. zejména pro splachování, volitelně i pro praní prádla, tak je většinou potřeba o něco složitější systémy. Čerpací techniku je nutné volit s ohledem na budoucí využití, a to buď domácí vodárnu s nádržkou na dopouštění pitné vody nebo ponorné automatické čerpadlo se samostatným dopouštěním pitné vody do nádrže v případě nedostatku dešťovky. Je potřeba také počítat s vytvořením zcela samostatného okruhu užitkové vody, který není žádným způsobem tlakově propojen s vodovodním řadem. Z dalších prvků je dobré použít opět filtrační koš do nádrže, plovoucí sání k čerpadlu, tlakovou nádobu pro ochranu čerpadla proti častému spouštění a také pokročilý vnitřní filtr pro zajištění maximální čistoty vody v zařizovacích předmětech či pračce.

Vsakování dešťových vod
 

Jedním ze způsobů jak hospodařit s dešťovou vodou je také její vsakování. Díky tomu, že vodu neodvádíme do kanalizace, je možné doplňovat zásoby podzemních vod. Pro vsakování dešťové vody je nutností vhodné podloží. Do zemin s vysokým podílem jílů či spraší je vsakování velmi obtížné, někdy dokonce i nemožné. V zeminách s vhodným obsahem písčitých či stěkovitých součástí je pak vsakování jednodušší a také vhodnější. Vsakovací objekt je také možné použít jako přepadový prvek za nádrží na dešťovou vodu. Přebytečná voda, kterou už nedokáže pojmout nádrž se pak vsakuje do země. Pro vsakování používáme obvykle vsakovací tunely nebo vsakovací bloky.