Rotačně odlévané nádrže plochého tvaru jsou velmi oblíbené pro svou malou konstrukční výšku. Uplatní se zejména tam kde je například skalnaté podloží, vysoká hladina spodní vody nebo špatný přístup pro manipulační techniku. Ve všech těchto případech je velmi složité, nemožné a nebo nelogické kopat do velké hloubky. Vše má ale své pro a proti. Oproti nádržím valcového tvaru je třeba počítat naopak s větším záběrem půdorysné plochy a v případě velmi mělkého uložení s nestálou teplotou vody v létě a horším dosažením nezámrznosti v zimě. V neposlední řadě je většína kvalitnějších plochých nádrží oproti válcovým konstrukčně složitější a je tak potřeba počítat s vyšší cenou.