Zpracování odborného posudku Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady


Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS001Doprava a platba

3 990 Kč s DPH

Zakázkové zpracování - dodání 2 - 4 týdny

Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS001Doprava a platba

Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Dotaci na akumulaci srážkové vody pouze pro zalévání zahrady je možné získat jen na stávající rodinné domy zkolaudované nebo jinak uvedené do užívání více než 2 roky

Co od nás získáte?

Odborný posudek zpracovaný v souladu se závaznými pokyny stanovenými Státním fondem životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám" v rámci Národního plánu obnovy - Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 8/2021, podoblast D.3 - DEŠŤOVKA, podporované opatření "Zálivka"

Odborný posudek je zpracován v rozsahu stanoveném dle výše uvedených pokynů a obsahuje:

 • Technickou zprávu s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů
 • Výkresovou část obsahující:
  • situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděč
  • schéma systému - blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení

Co budeme potřebovat od vás?

 • Identifikovat stavbu nebo místo stavby v katastru
 • Zaslat e-mailem jednoduchý ruční náčrt situace na parcele s vyznačením a výměrou odvodňovaných ploch, dále určením přibližého umístění nádrže, svodů, tras dešťového potrubí, přepadu, popř. vsakovacího objektu.  Lze nahradit projektovou dokumentací pokud je dostupná a je z ní patrné vše viz výše
 • Zvolit konkrétní nádrž či sestavu k zapracování pokud jste nevyužili návrhu od nás (doporučujeme)
 • Součinnost v případě řešení nejasností, sporných situací a jiných nepředvídatelných okolností

Důležitá upozornění:

 • Odborné posudky zpracováváváme pouze na nádrže na dešťovou vodu a související sestavy z naší nabídky
 • Vypracováním posudku nevzniká nárok na získání dotace. Podání dotační žádosti a její následnou administraci zajišťuje objednatel - informace, návody a postupy viz níže v externích odkazech
 • Před objednáním důrazně doporučujeme konzultovat váš záměr s námi předem a prostudovat závazné pokyny k danému dotačnímu programu - viz soubory ke stažení
 • Služba zpracování posudku nezahrnuje osobní prohlídku místa stavby/záměru, veškeré podklady pro zpracování jsou doručovány elektronicky
 • Dotaci na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady je možné získat pouze na stávající rodinné domy
 • Posudek je zpracováván na míru konkrétnímu žadateli a příslušnému projektu, jedná se tedy o indivuduální úpravu a nelze zde uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v zákonných lhůtách spotřebitelského zákona

Kontakt pro konzultaci před objednáním:

Důležité externí odkazy: