Zpracování odborného posudku Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady


Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS001Doprava a platba

3 990 Kč s DPH

Zakázkové zpracování - dodání 2 - 4 týdny

Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS001Doprava a platba

AKTUÁLNĚ: Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám je od 30.6.2023 zastaven a další žádosti budou přijímány až podle nově zveřejněné výzvy od 1.9. 2023. Aktuální informace včas přineseme. Do té doby je poskytování našich dotačních služeb dočasně pozastaveno.

Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Dotaci na akumulaci srážkové vody pouze pro zalévání zahrady je možné získat jen na stávající rodinné domy zkolaudované nebo jinak uvedené do užívání více než 2 roky

Co od nás získáte?

Odborný posudek zpracovaný v souladu se závaznými pokyny stanovenými Státním fondem životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám" v rámci Národního plánu obnovy - Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 8/2021, podoblast D.3 - DEŠŤOVKA, podporované opatření "Zálivka"

Odborný posudek je zpracován v rozsahu stanoveném dle výše uvedených pokynů a obsahuje:

 • Technickou zprávu s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů
 • Výkresovou část obsahující:
  • situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděč
  • schéma systému - blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení

Co budeme potřebovat od vás?

 • Identifikovat stavbu nebo místo stavby v katastru
 • Zaslat e-mailem jednoduchý ruční náčrt situace na parcele s vyznačením a výměrou odvodňovaných ploch, dále určením přibližého umístění nádrže, svodů, tras dešťového potrubí, přepadu, popř. vsakovacího objektu.  Lze nahradit projektovou dokumentací pokud je dostupná a je z ní patrné vše viz výše
 • Zvolit konkrétní nádrž či sestavu k zapracování pokud jste nevyužili návrhu od nás (doporučujeme)
 • Součinnost v případě řešení nejasností, sporných situací a jiných nepředvídatelných okolností

Důležitá upozornění:

 • Odborné posudky zpracováváváme pouze na nádrže na dešťovou vodu a související sestavy z naší nabídky
 • Vypracováním posudku nevzniká nárok na získání dotace. Podání dotační žádosti a její následnou administraci zajišťuje objednatel - informace, návody a postupy viz níže v externích odkazech
 • Před objednáním důrazně doporučujeme konzultovat váš záměr s námi předem a prostudovat závazné pokyny k danému dotačnímu programu - viz soubory ke stažení
 • Služba zpracování posudku nezahrnuje osobní prohlídku místa stavby/záměru, veškeré podklady pro zpracování jsou doručovány elektronicky
 • Dotaci na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady je možné získat pouze na stávající rodinné domy
 • Posudek je zpracováván na míru konkrétnímu žadateli a příslušnému projektu, jedná se tedy o indivuduální úpravu a nelze zde uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v zákonných lhůtách spotřebitelského zákona

Kontakt pro konzultaci před objednáním:

Důležité externí odkazy: