Zpracování odborného posudku Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet


Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS002Doprava a platba

4 990 Kč s DPH

Zakázkové zpracování - dodání 2 - 4 týdny

Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Více

Kód produktu: DS002Doprava a platba

  Vypracování odborného posudku pro získání dotace Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Posudek je zasílán v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail. Tento program je vhodný zejména pro novostavby a jiné objekty, které jsou již na tento způsob připraveny oddělenými rozvody vody k toaletám.

  Co od nás získáte?

  Odborný posudek zpracovaný v souladu se závaznými pokyny stanovenými Státním fondem životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám" v rámci Národního plánu obnovy - Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 8/2021, podoblast D.3 - DEŠŤOVKA, podporované opatření "Zálivka + WC"

  Odborný posudek je zpracován v rozsahu stanoveném dle výše uvedených pokynů a obsahuje:

  • Technickou zprávu s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů
  • Výkresovou část obsahující:
   • situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděč
   • schéma systému - blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení

  Co budeme potřebovat od vás?

  • Identifikovat stavbu nebo místo stavby v katastru
  • Zaslat e-mailem jednoduchý ruční náčrt situace na parcele s vyznačením a výměrou odvodňovaných ploch, dále určením přibližého umístění nádrže, svodů, tras dešťového potrubí, přepadu, popř. vsakovacího objektu. Lze nahradit projektovou dokumentací pokud je dostupná a je z ní patrné vše viz výše
  • Zvolit konkrétní nádrž či sestavu k zapracování pokud jste nevyužili návrhu od nás (doporučujeme)
  • Součinnost v případě řešení nejasností, sporných situací a jiných nepředvídatelných okolností

  Důležitá upozornění:

  • Odborné posudky zpracováváváme pouze na nádrže na dešťovou vodu a související sestavy z naší nabídky
  • Vypracováním posudku nevzniká nárok na získání dotace. Podání dotační žádosti a její následnou administraci zajišťuje objednatel - informace, návody a postupy viz níže v externích odkazech
  • Před objednáním důrazně doporučujeme konzultovat váš záměr s námi předem a prostudovat závazné pokyny k danému dotačnímu programu - viz soubory ke stažení
  • Služba zpracování posudku nezahrnuje osobní prohlídku místa stavby/záměru, veškeré podklady pro zpracování jsou doručovány elektronicky
  • U této varianty dotačního programu upozorňujeme na nutnost ve většině případů uzavřít smlouvu s provozovatelem vodovodů a kanalizací a počítat s pravidelnými platbami stočného za dešťovou vodu následně vypouštěnou do kanalizace. Podmínky jednotlivých provozovatelů se mohou výrazně lišit, doporučujeme se tedy předem informovat o podmínkách u vašeho provozovatele. 
  • Posudek je zpracováván na míru konkrétnímu žadateli a příslušnému projektu, jedná se tedy o indivuduální úpravu a nelze zde uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v zákonných lhůtách spotřebitelského zákona

  Kontakt pro konzultaci před objednáním:

  Důležité externí odkazy: