Odvodnění ploch

Odvodnění je cílené odvádění vody pomocí přírodních nebo umělých zařízení, jako jsou právě odvodňovací systémy. Úkolem odvodňovacího systému je shromažďovat a odvádět nahromaděnou dešťovou vodu z přilehlých ploch. Odvodňovací žlaby či vpusti lze instalovat v nejrůznějších oblastech, od těžkých aplikací, jako jsou letiště nebo průmyslové objekty, až po pochozí odvodňovací systémy na pěších zónách a veřejných prostranstvích. V závislosti na aplikaci je třeba zohlednit různé požadavky na odvodňovací systém.