Vsakovací galerie

Dle platné legislativy je třeba u každé novostavby vyřešit likvidaci dešťové vody prioritně na pozemku stavby. Toto je možné řešit právě pomocí vsakovacích galerií, a to za předpokladu, že se na pozemku nachází propustné či alespoň částečně propustné podloží. Velikost vsakovacího objektu se určí dle platné normy ČSN 75 90 10 - Vsakování dešťových vod. Pro výstavbu vsakovacích objektů se používají téměř výhradně plastové moduly, např. bloky či tunely.

FOTOGALERIE Z REALIZACE: