Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží jako záchytný prostor na vodu, která naprší ze střechy či jiné zpevněné plochy. Na odtoku z retenční nádrže je obvykle osazen regulační prvek, který omezuje odtok z nádrže na takovou míru, aby nebyla zahlecena kanalizace nebo recipient za nádrží. Specializujeme se zejména na retenční nádrže skládané z plastových modulů s vysokou únosností, které jsou obaleny v hydroizolačním souvrství. Tato technologie umožňuje vytvořit libovolný tvar retenční nádrže, který se dá velmi dobře přízpůsobit situačnímu uspořádání a také podélnému profilu kanalizace. 

FOTOGALERIE Z REALIZACE:

 

Nabízíme také retenční nádrže skládané z železobetonových prefabrikátů....

...nebo nádrže svařované z PP desek určené k obetonování