Naše řešení

Akumulace a využití dešťové vody

Víte, že používáním dešťové vody, lze ušetřit až 50% spotřeby průměrného rodinného domu? Dešťovou vodu totiž můžete místo té pitné používat například na zalévání zahrady, splachování toalety, praní prádla, umývání auta nebo omývání předmětů v technickém umyvadle. V případech, kde jsou velké travnaté či pěstitelské plochy k pravidelné zálivce, může uvedený procentuální poměr ještě výrazně stoupnout. V naší nabídce naleznete kompletní sestavy pro využití dešťové vody. Ty se dodávají s prvky podle plánovaného využití. V případech, kdy budete dešťovou vodu využívat skutečně pouze venku, zejména pro zalévání zahrady či jiné spíše sezónní aplikace postačí jednodušší systémy. K akumulační nádrži jako takové je obvykle připojen filtrační koš, šachta rozvodu vody a manuální povrchové nebo automatické ponorné čerpadlo. Pokud dešťovou vodu využíváme i v domě, tj. zejména pro splachování, volitelně i pro praní prádla, tak je prvků potřeba více. Čerpací techniku je nutné volit s ohledem na bu...

Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží jako záchytný prostor na vodu, která naprší ze střechy či jiné zpevněné plochy. Na odtoku z retenční nádrže je obvykle osazen regulační prvek, který omezuje odtok z nádrže na takovou míru, aby nebyla zahlecena kanalizace nebo recipient za nádrží. Specializujeme se zejména na retenční nádrže skládané z plastových modulů s vysokou únosností, které jsou obaleny v hydroizolačním souvrství. Tato technologie umožňuje vytvořit libovolný tvar retenční nádrže, který se dá velmi dobře přízpůsobit situačnímu uspořádání a také podélnému profilu kanalizace.  FOTOGALERIE Z REALIZACE:   Nabízíme také retenční nádrže skládané z železobetonových prefabrikátů.... ...nebo nádrže svařované z PP desek určené k obetonování      ...

Vsakovací galerie

Dle platné legislativy je třeba u každé novostavby vyřešit likvidaci dešťové vody prioritně na pozemku stavby. Toto je možné řešit právě pomocí vsakovacích galerií, a to za předpokladu, že se na pozemku nachází propustné či alespoň částečně propustné podloží. Velikost vsakovacího objektu se určí dle platné normy ČSN 75 90 10 - Vsakování dešťových vod. Pro výstavbu vsakovacích objektů se používají téměř výhradně plastové moduly, např. bloky či tunely. FOTOGALERIE Z REALIZACE:      ...