Svařované nádrže z PP desek naleznou uplatnění v mnoha různých montážních situacích. V současné době se ale vyplatí zejména u vyšších užitných objemů nebo v případě vysokých nároků na zatížení plochy nad nádrží. U všech typů svařovaných nádrží je třeba počítat s vybudováním základové betonové desky pod nádrží. Částečně samonosné typy pak mohou být při minimální výšce krytí již pouze zasypány bez další betonáže. U konstrukčních typů určených k obetonování se pak betonují také stěny a stropní deska.