Částečně samonostné nádrže se ukládají na betonovou základovou desku a následně se obsypávají. Maximální krytí zásypem nad stropem nádrže je 200 mm. Nádrže tohoto typu nejsou vhodné k umístění od silně nepropustných jílovitých zemin nebo do míst s výskytem vysoké hladiny spodní vody. Provoz na plochách nad nádrží může být pouze pochozí. Vyrábějí se z vysoce kvalitních PP desek z prvotního materiálu bez použití recyklátu.