Vybrali jste si u nás některou ze sestav podzemních nádrží na dešťovou vodu s příslušenstvím pro její využití? Chcete si zažádat o dotaci na Váš projekt? Nebo teprve uvažujete o vhodném řešení a potřebujete poradit úplně od začátku? Pomůžeme Vám!

Jaké jsou podmínky?

Získat dotaci na nádrž na dešťovou vodu není nikterak složitým procesem. Je třeba zadat žádost na příslušných stránkách SFŽP, doložit odborný posudek od dodavatele nádrže a příslušenství, zrealizovat váš projekt (montáž můžete provést i svépomoci), doložit realizaci a veškeré doklady a až 50% nákladů na váš projekt můžete získat zpět. 

Co nabízíme?

A) Vypracování odborného posudku - dostanete od nás elektronicky na e-mail zpracovaný odborný posudek, který je k získání dotace potřeba. O dotaci si pak zažádáte sami, přiložíte posudek od nás, vyčkáte na schválení žádosti a následně si již celý další proces a komunikaci se SFŽP vedete sami.

B) Kompletní dotační servis od nás - na základě plné moci a uzavřené smlouvy podáváme žádost za vás a vyřídíme veškerou administrativu. Po realizaci projektu zajistíme doložení potřebných dokumentů a postaráme se o vyplacení peněz na váš účet.

Jaké jsou lhůty pro realizaci?

AKTUÁLNĚ: Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám je od 30.6.2023 zastaven a další žádosti budou přijímány až podle nově zveřejněné výzvy od 1.9. 2023. Aktuální informace včas přineseme. Do té doby je poskytování našich dotačních služeb dočasně pozastaveno.

V oblasti hospodaření pouze s dešťovou vodou jsou vypsány dva programy:

A) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • fixní podpora 20 000,- + 3 500,- / m3 nádrže
 • maximální podpora 55 000,- Kč
 • pouze pro stávající stavby (kolaudace 2 roky a více)

 

 

B) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • fixní podpora 30 000,- + 3 500,- / m3 nádrže
 • maximální podpora 65 000,- Kč
 • pro stávající stavby i novostavby v celé ČR
 

Další důležité body:

 • Minimální velikost instalované nádrže je 2 m3
 • Za novostavby jsou dle podmínek SFŽP považovány všechny objekty zkoulaudované  méně než dva roky před podáním žádosti nebo realizací opatření a je zde možné žádat pouze o podporu č.2 - využití vody pro splachování všech WC v objektu a zalévání zahrady
 • Stávající stavby s první kolaudací více než dva roky před podáním žádosti nebo realizaci opatření mohou získat dotaci na oba programy, tj. jak samostatné využití pro zalévání, tak zalévání + splachování. Již neplatí omezení na tzv. "suché obce", nyní lze získat v celé ČR a nově také pro stavby určené pro rekreaci s prokazatelným doložením trvalého pobytu a užívání.
 • 100% plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100%, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%.
 • Dotace platí pouze na podzemní nádrže, resp. na nádrže kde je zajištěna ochrana před slunečními paprsky a stálá teplota.
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody žádným způsobem přímo propojen s rozvodem pitné vody