Vybrali jste si u nás některou ze sestav podzemních nádrží na dešťovou vodu s příslušenstvím pro její využití? Chcete si zažádat o dotaci na Váš projekt? Nebo teprve uvažujete o vhodném řešení a potřebujete poradit úplně od začátku? Pomůžeme Vám!

AKTUÁLNĚ: Program Dešťovka je integován do další etapy Nová zelená úsporám 2021+. Již nyní zpracováváme posudky pro novou výzvu a stejně tak přijímáme objednávky na kompletní dotační servis v tomto novém programu.

Jaké jsou podmínky?

V oblasti hospodaření pouze s dešťovou vodou jsou vypsány dva programy:

A) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • fixní podpora 20 000,- + 3 500,- / m3 nádrže
 • maximální podpora 55 000,- Kč
 • pouze pro stávající stavby (kolaudace 2 roky a více)

 

 

B) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • fixní podpora 30 000,- + 3 500,- / m3 nádrže
 • maximální podpora 65 000,- Kč
 • pro stávající stavby i novostavby v celé ČR
 

Další důležité body:

 • Minimální velikost instalované nádrže je 2 m3
 • Za novostavby jsou dle podmínek SFŽP považovány všechny objekty zkoulaudované  méně než dva roky před podáním žádosti nebo realizací opatření a je zde možné žádat pouze o podporu č.2 - využití vody pro splachování všech WC v objektu a zalévání zahrady
 • Stávající stavby s první kolaudací více než dva roky před podáním žádosti nebo realizaci opatření mohou získat dotaci na oba programy, tj. jak samostatné využití pro zalévání, tak zalévání + splachování. Již neplatí omezení na tzv. "suché obce", nyní lze získat v celé ČR a nově také pro stavby určené pro rekreaci s prokazatelným doložením trvalého pobytu a užívání.
 • 100% plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100%, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%.
 • Dotace platí pouze na podzemní nádrže, resp. na nádrže kde je zajištěna ochrana před slunečními paprsky a stálá teplota.
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody žádným způsobem přímo propojen s rozvodem pitné vody

Co nabízíme?

A) Vypracování odborného posudku - dostanete od nás elektronicky na e-mail zpracovaný odborný posudek, který je k získání dotace potřeba. O dotaci si pak zažádáte sami, přiložíte posudek od nás, vyčkáte na schválení žádosti a následně si již celý další proces a komunikaci se SFŽP vedete sami.

B) Kompletní dotační servis od nás - na základě plné moci a uzavřené smlouvy podáváme žádost za vás a vyřídíme veškerou administrativu. Po realizaci projektu zajistíme doložení potřebných dokumentů a postaráme se o vyplacení peněz na váš účet.

C) Dotace Brno - v případě úspěšného procesu v oblasti dotace SFŽP, které platí pro celou Českou republiku, zajistíme pro stavby nacházející se na území Statutárního města Brna vyplacení dotace i z tohoto lokálního programu, kdy je možné získat prostředky na financování v celkové výši až 75% nákladů celého projektu!

Jaké jsou lhůty pro realizaci?

Podporovány jsou všechny projekty od 1.1.2021 do 30.6.2025. Po akceptaci žádosti běží lhůta pro realizaci projektu v délce 24 měsíců.

Zaujala vás některá z možností? Vyplňte zcela nezávazně formulář níže a my se vám ozveme zpět s návrhem řešení a kalkulací dotace!