Vsakovací zkouška, zbytečnost či nutnost?

Pro určení vsakovací schopnosti zeminy je nejsprávnější metodou geologický průzkum vč. vsakovací zkoušky provedený odbornou firmou. V případě výstavby menších vsakovacích systémů u rodinných domů či chat je ale možné provést orientační vsakovací zkoušku svépomoci. Pokud nemáte předchozí zkušenosti s vsakovací schopností zeminy na vašem pozemku v konkrétní hloubce, kde máte v plánu vsakovací galerii zabudovat, určitě doporučujeme alespoň orientační vsakovací zkoušku svépomoci provést.

Pro hrubý výpočet vsakování je stěžejní určit orientační druh zeminy. Rozdělení zeminy na různé druhy je velice obtížný úkol a paušální rozdělení je téměř nemožné. Častým střídáním přírodních a umělých druhů zeminy (např. zavážky, násypy) vznikají dodatečné rozdíly v druzích zemin. Pro odhadnutí propustnosti zeminy na daném místě je důležitý převažující druh zeminy. Obecně platí, čím je propustnost zeminy lepší, tím menší může být projektovaný vsakovací systém.

Ke zjednodušení jsou pro výpočet vsakování zvoleny základní druhy zeminy:

 • Písčitá až hlinitopísčitá
 • Písčitohlinitá až hlinitá
 • Jílovitohlinitá až hlinitojílovitá
 • Jílovitá

Pokud nevíte, jaká je u Vás zemina, můžete využít následující jednoduché zkoušky propustnosti.

Zkouška vsakování - postup

Pro úspěšné určení druhu zeminy postupujte podle následujících kroků:

 • vyznačte plochu pro jámu o rozměrech 50x50 cm
 • zcela odstraňte trávu
 • vykopejte jámu do hloubky budoucího dna vsakovací nádrže
 • zarovnejte dno jámy
 • na dno jámy vyrovnejte vrstvu štěrku cca 1-2 cm
 • takto připravenou jámu zavlažte vodou, tak aby byla půda vlhká (cca 30 min. zalévat zahradní hadicí)
 • jámu vyprázdněte nebo počkejte, až voda odteče
 • naplňte jámu vodou do výšky 30 cm, stav vody zajistěte např. pomocí dřevěného metru a sledujte čas vsakování vody
 • do jámy nepřidávejte žádnou další vodu a po 30 minutách změřte hladinu vody
 • výsledky získáte z přiložené tabulky

Jak chápat výsledek vsakovací zkoušky?

Pro zajištění správných výsledků je třeba zkoušku dvakrát opakovat a vypočítat průměrnou hodnotu.

Doporučené produkty1