Použití dešťové vody uvnitř objektu s použitím systému Raintronic

Dešťovou vodu můžeme kromě venkovních aplikací, jako je zalévání zahrady či umývání auta, použít také uvnitř domu, a to zejména pro splachování WC a praní prádla. V dalším článku naší poradny bychom rádi představili systém, který je k tomuto účel určenn a také upozornili na některá úskalí, která je třeba mít při využití dešťové vody uvnitř objektu na zřeteli. 

Hlavním požadavkem na  tyto systémy je vyřešení doplňování vody z vodovodního řadu (nebo jiného zdroje) v případě nedostatku dešťové vody v nádrži. Je zkrátka zapotřebí nějaký mechanismus, a to ideálně zcela automatický, který v případě, že voda v nádrži dojde, "přepne" na vodu z řadu. Zároveň je nutné splnit veškeré požadavky EN 1717 - ochrana vodovodu proti kontaminaci. Splnění této normy striktně požadují provozovatelé vodovodů. Podle zmíněné normy prakticky žádným způsobem nelze tlakově propojit potrubí z vodovodního řadu s okruhem na vodu užitkovou - dešťovku. V následujících řádcích Vám představíme systém, který si s tímto problémem poradí každý svým způsobem.

Vzhledem k nepříliš dobrým zkušenostem s vodárnami umístěnými v objektu, které pracují na principu sání z nádrže již dnes využíváme prakticky jen mnohem spolehlivější systém pod názvem Raintronic.

Raintronic kombinuje výkonné čerpadlo s automatickým tlakovým spínačem se systémem dopouštění dešťové vody přímo do podzemní nádrže. Dopouštění obsahuje řídící jednotku, která na základě signálu sondy hladiny v nádrži otevírá a zase uzavírá elektromagnetický ventil, do kterého je napojen přívod z vodovodního řadu. Díky dopouštění vody přímo do nádrže není žádný tlakový spoj mezi oběma okruhy. Je třeba dodržet již jen podmínku, že trubka dopouštění musí být v nádrži umístěna alespoň 30 cm nad maximální hladinou vody v nádrži. Sonda se umisťuje v nádrži do výšky dle požadované minimální hladiny k udržování v nádrži. Vždy když voda klesne pod nastavenou hladinu, tak se otevírá ventil a dopouští vodu z řadu. Jakmile voda dosáhne zpět hladiny sondy, běží dopouštění ještě další 1 minutu a následně je ventil opět uzavřen. Díky tomuto principu je možné variabilní nastavení s možností dosáhnout jak velice solidní minimální zásoby například pro náročné automatické zalvažovací systémy, tak i ekonomického provozu s minimem dopouštění při nízko nastavené hladině. Není třeba se tedy obávat příliš velkého objemu vody z řadu dopouštěného do nádrže.

Funkční schéma:

 Výhody:

+ Zcela tichý provoz v RD, čerpadlo je v nádrži

+ Možnost odbočky pro závlahu hned v nádrži

+ Záběr relativně malého prostoru v technické místnosti

+ Splnění normy EN1717 - ochrana vodovodu proti kontaminaci, bezproblémová kolaudace, vyhovuje i pro dotační program NZÚ

+ Systém pouze udržuje minimální hladinu v nádrži a neplýtvá pitnou vodou z řadu

 

Nevýhody: 

- Nutnost provést dva PE rozvody mezi nádrží a domem - výtlak + dopouštění

- V případě servisního zásahu je čerpadlo nutno vytáhnout z nádrže