Jak můžeme hospodařit s dešťovou vodou?

Víte, že používáním dešťové vody, lze ušetřit až 50% spotřeby průměrného rodinného domu? Dešťovou vodu totiž můžete místo té pitné používat například na zalévání zahrady, splachování toalety, praní prádla, umývání auta nebo omývání předmětů v technickém umyvadle. V případech, kde jsou velké travnaté či pěstitelské plochy k pravidelné zálivce, může uvedený procentuální poměr ještě výrazně stoupnout.

V naší nabídce naleznete kompletní sestavy pro využití dešťové vody. Ty se dodávají s prvky podle plánovaného využití. V případech, kdy budete dešťovou vodu využívat skutečně pouze venku, zejména pro zalévání zahrady či jiné spíše sezónní aplikace postačí jednodušší systémy. Naopak pokud budete vodou používat i uvnitř objketu pro splachování toalet či praní prádla, bude potřeba více komponent.

Využití dešťové vody pro zálivku zahrady a jiné venkovní použití

Sestavy pro využítí dešťové vody Garden, které slouží zejména pro zalévání zahrady obvykle zahrnují samotnou akumulační nádrž, čerpadlo, šachtu pro zavlažování, propojovací hadici a příslušné tvarovky. Sestavy obsahují všechny základní potřebné prvky pro sestavení funkčního systému.

Využití dešťové vody pro splachování toalet a praní prádla

Sestavy pro splachování WC a zalévání zahrady jsou již o něco složitějšími systémy a zahrnují více komponent. Kromě samotné akumulační nádrže je tak dodáno také čerpadlo, systém pro dopouštění vody z řadu v případě nedostatku dešťovky, expanzní nádoba pro ochranu čerpadla a prodloužení jeho životnosti a trojkomorový filtr pro maximální předčištění vody. Součástí je také šachta pro závlahu zahrady a potřebná propojovací hadice a tvarovky.

Vsakování dešťových vod

Jedním ze způsobů jak hospodařit s dešťovou vodou je také její vsakování. Díky tomu, že vodu neodvádíme do kanalizace, je možné doplňovat zásoby podzemních vod. Pro vsakování dešťové vody je nutností vhodné podloží. Do zemin s vysokým podílem jílů či spraší je vsakování velmi obtížné, někdy dokonce i nemožné. V zeminách s vhodným obsahem písčitých či stěkovitých součástí je pak vsakování jednodušší a také vhodnější. Vsakovací objekt je také možné použít jako přepadový prvek za nádrží na dešťovou vodu. Přebytečná voda, kterou už nedokáže pojmout nádrž se pak vsakuje do země. Pro vsakování používáme obvykle vsakovací tunely nebo vsakovací bloky.